Hà Nội hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các DN trên địa bàn 0,2%/tháng

Theo Thời báo ngân hàng
10:14' SA - Thứ sáu, 26/09/2014
Hà Nội hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các DN trên địa bàn 0,2%/tháng

Quyết định nêu rõ, ngân sách thành phố hỗ trợ lãi suất vốn vay đối với các khoản vay ngắn hạn (thời hạn cho vay đến 12 tháng) bằng đồng Việt Nam cho các DN có trụ sở chính tại Hà Nội sử dụng nguồn vốn vay của các TCTD trên địa bàn thành phố Hà Nội để sản xuất - kinh doanh.

Tuy nhiên, việc hỗ trợ lãi suất chỉ áp dụng cho các DN vay vốn của các TCTD để thực hiện phương án sản xuất - kinh doanh thuộc một trong các lĩnh vực sau: DN sản xuất sản phẩm được thành phố công nhận là sản phẩm công nghiệp chủ lực có hợp đồng sản xuất; DN sản xuất sản phẩm công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn thành phố có hợp đồng sản xuất; DN sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển có hợp đồng sản xuất; DNNVV thực hiện hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho DN sản xuất thuộc đối tượng theo quy định trên.

Bên cạnh đó, các khoản vay ngắn hạn ngân hàng bằng đồng Việt Nam áp dụng cơ chế và lãi suất vay thông thường theo hợp đồng tín dụng được giải ngân trong khoảng thời gian từ 1/1/2014 đến 31/12/2014 của các DN theo quy định trên để thực hiện phương án sản xuất - kinh doanh.

Ngoài ra, nếu các khoản vay ngắn hạn của các đối tượng nêu trên đã được hưởng các chính sách hỗ trợ theo các quy định khác do Chính phủ hoặc UBND thành phố ban hành, các khoản vay cho các hợp đồng xuất khẩu không thuộc đối tượng áp dụng của quy định này.

Về nguyên tắc, DN chỉ nhận được hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay theo hợp đồng tín dụng ký kết và giải ngân trong khoảng thời gian từ 1/1/2014 đến 31/12/2014.

Đối với hợp đồng tín dụng được ký kết trước ngày 1/1/2014 trong đó có thoả thuận việc giải ngân nhiều lần thông qua các khế ước, giấy nhận nợ từng lần, thì các khoản vay được giải ngân theo khế ước, giấy nhận nợ phát sinh trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2014 đến 31/12/2014 được hỗ trợ lãi suất.

Các khoản vay quá hạn trả nợ, được gia hạn nợ vay thì không được tính hỗ trợ lãi suất đối với khoảng thời gian quá hạn trả nợ và gia hạn nợ vay.

Đối với các DNNVV thực hiện hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho DN sản xuất thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất, tổng mức vốn vay được hỗ trợ lãi suất không vượt quá giá trị hợp đồng tiêu thụ sản phẩm.

Thời hạn được hỗ trợ lãi suất tối đa là 12 tháng; Mức lãi suất hỗ trợ là 0,2%/tháng tính trên số tiền vay và được giải ngân thực tế nằm trong khoảng thời gian theo quy định.

UBND Hà Nội cũng ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các ngành và sản phẩm công nghiệp ưu tiên, mũi nhọn của thành phố và Danh mục các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển.

Theo Thời báo ngân hàng

Email: info@mekongland.com.vn

Copyright © 2013 Mekongland - All rights reserved

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,